>>>>Tento web slouží i jako fórum, proto uvítám doplňující komentáře či dotazy.

Československé opevnění na jižní Moravě

24. srpna 2008 v 12:55 | Vojtěch |  ostatní
Letos jsem byl na dovolené na jižní Moravě, kousek od Moravských Budějovic a podstatnou část času jsem strávil na opevněních. Od roku 1936 se zde stavěly pevnůstky typu LO vz. 36 a LO vz. 37. Každý snad ví, že jižní Morava nesousedí s Německem, ale s Rakouskem, proto se původně nepočítalo s výstavbou těžkého opevnění na tomto úseku, neboť Rakousko pro nás nepředstavovalo vážnější hrozbu. To se však změnilo po záboru Rakouska v březnu roku 1938. Začalo se tak urychleně stavět těžké opevnění, které mělo čelit případnému útoku na naši republiku. Než se však plánované objekty TO podařilo dokončit, přišla Mnichovská dohoda, vybetonováno bylo pouze 6 objektů z 86 plánovaných. Jejich osud však tímto neskončil, po válce se dokončily a staly se součástí železné opony, aby nás chránili před imperialismem. Vojáci je opustili až v roce 1999.

Zbraně používané v objektech TO a LO na jižní Moravě

Těžký kulomet vzor 37 (nebo též ZB-53)
Tento vzduchem chlazený, těžký kulomet ráže 7,92 mm vychází z těžkého kulometu vzor 35, který byl určen pro útočnou vozbu. TK vz. 37 se vyráběl od roku 1937 v Brně a později i ve Vsetíně. Tento kulomet se licenčně vyráběl v Anglii pod označením BESA a tvořil kulometnou výzbroj většiny britských tanků.
Ráže
7, 92 mm
Délka zbraně
1 095 mm
Hmotnost
19 kg
Dostřel
Přes 2 500 m
Úsťová rychlost
835 m/s
Lehký kulomet ZB vzor 26
Tento lehký kulomet ráže 7,92 mm reprezentoval československý zbrojní průmysl téměř po celém světě. Vyráběl se v Brně od roku 1925 do roku 1941. Kulomet měl vyměnitelnou hlaveň, přičemž výměna probíhala po cca 200 ranách nepřetržité palby Zbraň byla krmena z krabicového zásobníku na 20 nábojů. V opevněních se uchycoval do univerzální lafety vz. 37 nebo vz. 38. V Anglii se vyráběl pod označením BREN
Ráže
7, 92 mm
Délka
1 165 mm
Hmotnost
8, 84 kg
Kapacita zásobníku
20 nábojů
Kadece
600 ran/min
Úsťová rychlost
750 m/s
Účinný dostřel
3 500 m
Pevnostní kanon vzor 44/59
Zbraň byla vyvíjena od roku 1952 a vycházela ze sovětského kanonu vzor 44. Do výzbroje byl zaveden v roce 1959. Vyrobeno bylo pouze 20 kusů. Zbraň používala 6 druhů munice. Kanon byl v pevnosti umístěn v takzvané mírové poloze. Byl na kolejnicích zasunutý uvnitř střelecké místnosti, takže zvenčí nešel vidět. Ven, do bojové polohy se vysouval jen v případě ohrožení. Obsluhu tvořilo pět mužů, do bojové polohy zbraň přesunuli za 20 minut.
Ráže
85 mm
Max. dostřel nepřímou střelbou
14 000 m
Praktický dostřel přímou střelbou
1 500 m
Protitankový kanon vzor 36
Byl vyvinut Škodovkou v Plzni pro objekty TO, vyrábět se začal v roce 1936. Tato poloautomatická zbraň ráže 47 mm sloužila k ničení obrněných cílů protivníka. Kanon spřažený s těžkým kulometem se nazýval L1 a měl tříčlennou obsluhu, která byla schopna vypálit až 30 ran za minutu. Protipancéřový granát z tohoto kanonu dokázal na vzdálenost 1 050 m probít pancíř 50 mm silný, do vzdálenosti 1 850 m probil pancíř o síle 38 mm.
Ráže
47 mm
Kadence
až 30 ran/min

Areál československého opevnění Šatov

U obce Šatov se nachází jeden LO vz. 36 úseku Znojmo, linie těchto pevnůstek se začala stavět v roce 1936. V roce 1937 se zde postavilo také 19 LO vz. 37 ve třech sledech. Těžké opevnění se tu začlo stavět v květnu 1938 a vybetonovat se zde podařilo 2 objekty.
Zdejší objekty lehkého opevnění vzor 37 byly po válce armádou využívány od roku 1946 do roku 1989. Některé z nich byly v 60. letech přezbrojeny sovětskými kulomety systému Gorjunov, československými vz. 52/57 nebo UK vz. 59. Některé pevnůstky prošly také protiatomovou úpravou.
Pěchotní srub MJ - S3 "Zahrada"
Vybetonován byl na konci srpna 1938, avšak do osudového září nebyl ještě vyzbrojen a obsazen stálou posádkou. Hlavní výzbrojí měly být dva protitankové kanony ráže 47 mm spřažené s těžkým kulometem a dvě dvojčata těžkých kulometů, pomocnou výzbroj mělo tvořit 6 kulometů lehkých. Osádku mělo tvořit 35 vojáků. Němci během okupace vytrhli střílny hlavních zbraní.
V roce 1948 byl tento objekt stavebně dokončen a během několika následujících let byl vyzbrojen, vybaven a osazen pancéřovými zvony. Výzbroj tvořily stejné zbraně, jaké by tam měly být v roce 1938. V roce 1960 byl objekt přezbrojen novými protitankovými kanony vz. 44/59 ráže 85 mm. Objekt byl součástí železné opony, posádku tvořilo 28 mužů, armáda ho opustila v roce 1999. Dnes je objekt zrekonstruován a je možno jej navštívit.
Pěchotní srub MJ - S2 "Úvoz"
Byl vybetonován na začátku srpna 1938, tedy dřív, než MJ - S3. Oba sruby byly úplně stejné, stavělo se tak rychleji. Také výzbroj byla shodná. Zajímavostí je, že na tento objekt se přijel podívat sám Adolf Hitler a nelíbily se mu nápisy na srubu: Byli jsme a budem! a Pravda zvítězí! Od roku 1948 měl srub stejný osud, jako MJ - S3.

Opevnění ve Slupi u Znojma

Nedaleko obce Slup se nachází jeden zrekonstruovaný objekt LO vz. 37 (typ A - 160 N, VEČ 499) a palebné postavení protiletadlového kulometu vzor 7/24. Pokud je přítomen majitel, je možno si objekt prohlédnout zevnitř. Charakteristikou objektů LO vz. 37 jsem se zabýval již v jednom článku na těchto stránkách, takže to zde vynechám.
Obec Slup stojí mezi Znojmem a obcí Hrádek. Právě toto území bylo rozděleno na tři stavební úseky. Do září roku 1938 se zde podařilo vybetonovat 121 objektů LO vz. 37. První úsek Znojmo 7/I měl 50 LO vz. 37 a začínal u obce Hranice, pokračoval přes Šatov až na úroveň Strachotic, kde se napojoval na druhý úsek Znojmo 7/II, který tvořilo 59 objektů. Ten vedl od Znojemské přehrady podél levého břehu Dyje až na úroveň obce Oleksovičky. Poslední úsek Znojmo 7/III má jen 12 objektů a měl doplňovat první sled obranné linie. Obec Slup je v úseku Znojmo 7/II a v bezprostředním okolí obce je celkem 13 objektů. Na celé jižní Moravě bylo také na dvěstě objektů LO vz. 36.
Některé LO vz. 37 prošly v 50. a 60. letech protiatomovou úpravou. To znamenalo, že objekt dostal chodbičku k původním dveřím, kterou uzavíraly protitlakové dveře a celá týlová strana byla zasypána. Objekt tak mohl odolat tlakové vlně, která by vznikla při jaderném výbuchu.

Pevnostní muzeum Vranov

Obrana vodního díla Vranov postaveného na řece Dyji v polovině 30. let představovala jeden z nejdůležitějších úkolů opevnění na jižní Moravě. Přehrada totiž regulovala výši hladiny vody v řece Dyji, o kterou se opírala obrana mezi Znojmem a Novosedly. Zvýšením hladiny řeky Dyje by v případě války mohlo dojít k podstatnému snížení nepřátelských šancí na překonání tohoto bráněného prostoru.
Zde se nacházel stavební úsek 5 Vranov, který měl 88 objektů LO vz. 37. Jednalo se o velice složitý počin, jelikož je zde velice členitý terén. Nakonec však byly objekty postaveny a vybaveny, ale do 2. Světové války nezasáhly. Během války byly objekty vyrabovány a zazděny. Po válce je armáda opravila a v roce 1953 již byly opět vybaveny. Později se původní kulomety ZB 26 nahradily sovětskými typu Gorjunov nebo našimy UK 59. To si vyžádalo výměnu starých lafet vz. 37 a vz. 38 za nové UL-1. Lafety UL-1 měly také mapku s ukazovátkem pro nepřímou střelbu jako staré lafety, avšak vzhledem k nelogickému principu, na kterém bylo založeno ukazování směru palby, se to nepoužívalo. Když totiž voják mířil kulometem doleva, na mapce se mu ukazovalo, že míří doprava a naopak, to samé nahoru, dolu. Kde tedy soudruzi udělali chybu? U starých lafet bylo ukazovátko pevné a mapka se hýbala spolu s kulometem, to fungovalo dobře. U nových byla mapka pevná a s kulometem se hýbalo ukazovátko, takže ve výsledku to ukazovalo úplně na druhou stranu mapky než mělo. Většina objektů prošla také protiatomovou úpravou.
Pevnostní muzeum Vranov tvoří dva rekonstruované objekty nedaleko státního zámku Vranov nad Dyjí. První objekt je LO vz. 37 E (1238), který je v předpokládané podobě jako v roce 1938. Druhý objekt LO vz. 37 B1-80 (1237) je v podobě od roku 1953. V přítomnosti provozovatele(ky) je možno shlédnout vybavené interiéry.
Lehký objekt vz. 37 E (1238) Studánka
Jednostřílnový objekt se čtyřčlennou osádkou měl krýt silnici z Vranova do Šafov. Objekt má lafetu vz. 37, kulomet ZB 26, ruční ventilátor, periskop, granátový skluz a běžné vnitřní vybavení.
Lehký objekt vz. 37 B1-80 Hájek
Dvoustřílnový objekt s šestičlennou osádkou měl krýt čelní střílnou otevřený prostor před linií a druhá kryla další pevnůstku na pravé straně. Výstroj je běžná jako u ČSLA, v lafetách UL-1 se nachází v čelní střílně sovětský kulomet vz. 43 Gorjunov a v boční UK 59. Ostatní výzbroj tvoří samopaly vzor 24 nebo vzor 58 a protitankový RPG 75.
 

3 lidé ohodnotili tento článek.

Komentáře

1 vojtech (autor) vojtech (autor) | 7. září 2008 v 18:55 | Reagovat

prameny: Československé opevnění z let 1935 - 1938 Muzea a památníky (Martin Ráboň), Areál československého pevnění Šatov - Naučná stezka za historií, vínem a opevěním (kolektiv autorů), Čs. opevnění ve Slupi u Znojma - historie a současnost (Pavel Andrýsek), Pevnostní muzeum Vranov - historie a současnost (Martin Černý a Jan Lakosil), výklad průvodců, www.ropiky.net, www.bunkry.cz, foto: autor

2 lukas lukas | 2. února 2009 v 16:13 | Reagovat

vojto a v jakom meste su tie bunkre ??

3 vojtech (autor) vojtech (autor) | 2. února 2009 v 18:31 | Reagovat

Je to tam napsane... TO v Šatově, LO ve Slupi a v okolí Vranova.

4 c.o.b.r.a c.o.b.r.a | 13. května 2009 v 9:15 | Reagovat

nápis na úvozu-nebyla to jen retuž na fotu ?

5 Pat Pat | E-mail | Web | 15. listopadu 2011 v 20:29 | Reagovat

Fajn blog

6 Adrián Adrián | E-mail | Web | 6. března 2012 v 15:19 | Reagovat

máte pěkný blog

7 ArleneSow ArleneSow | E-mail | 22. července 2017 v 15:32 | Reagovat

Absolutely NEW update of SEO/SMM software "XRumer 16.0 + XEvil":
captchas recognition of Google, Facebook, Bing, Hotmail, SolveMedia, Yandex,
and more than 8400 another subtypes of captchas,
with highest precision (80..100%) and highest speed (100 img per second).
You can connect XEvil 3.0 to all most popular SEO/SMM software: XRumer, GSA SER, ZennoPoster, Srapebox, Senuke, and more than 100 of other software.

Interested? There are a lot of demo videos about XEvil in YouTube.
See you later ;)

XRumer20170721

8 ArleneSow ArleneSow | E-mail | 22. července 2017 v 20:39 | Reagovat

Revolutional update of SEO/SMM software "XRumer 16.0 + XEvil":
captcha solving of Google, Facebook, Bing, Hotmail, SolveMedia, Yandex,
and more than 8400 another subtypes of captchas,
with highest precision (80..100%) and highest speed (100 img per second).
You can connect XEvil 3.0 to all most popular SEO/SMM software: XRumer, GSA SER, ZennoPoster, Srapebox, Senuke, and more than 100 of other programms.

Interested? There are a lot of introducing videos about XEvil in YouTube.
Good luck!

XRumer20170721

9 DavidBig DavidBig | E-mail | 29. července 2017 v 1:34 | Reagovat

VasTutNet точка  ru  удалим негативные отзывы о Вас,разместим положительные,Спецалист по удалению плохой негативной информации в сетиУдаление негатива Удалим всю негативную информацию ,разместим положительные отзывы.Привлечение трафика аналог яндекс директа и гугла Агентство репутации Вастутнет VasTutNet точка ру!

10 Carolynlyday Carolynlyday | E-mail | 6. srpna 2017 v 16:08 | Reagovat

Absolutely NEW update of SEO/SMM package "XRumer 16.0 + XEvil 3.0":
captcha solving of Google, Facebook, Bing, Hotmail, SolveMedia, Yandex,
and more than 8400 another subtypes of captchas,
with highest precision (80..100%) and highest speed (100 img per second).
You can connect XEvil 3.0 to all most popular SEO/SMM programms: XRumer, GSA SER, ZennoPoster, Srapebox, Senuke, and more than 100 of other programms.

Interested? You can find a lot of impessive videos about XEvil in YouTube.
You read it - then IT WORKS!
See you later ;)

XRumer201708

11 DannySoora DannySoora | E-mail | Web | 12. srpna 2017 v 11:23 | Reagovat

ВНИМАНИЕ!!! Ядекс и отношение к клиентам смотреть всем!!!
Посмотрел и был в ШОКЕ....
Вот ссылка на Ютуб
https://www.youtube.com/watch?v=IdYDpLcuVnA

12 Dol33larea Dol33larea | E-mail | 12. srpna 2017 v 19:33 | Reagovat

<b>Добро пожаловать на наш сайт</b>
<b>V.I.P. Услуги
OpenVPN
DoubleVPN Service
Proxy/Socks Service</b>
<a href=http://0.00000007.ru/2#R1yFzqG901>
<img>http://0.00000007.ru/3#34Fx48c1d0</img>
</a>
------------------------
Стабильно огромное количество socks и proxy серверов online
на данный момент: 33557 IP в 198 странах
<b>Высочайшая анонимность - мы гарантируем, что все наши прокси сервера на все сто процентов анонимны</b>
(тоесть не ведут логов и не модифицируют http заголовки)</b>

Шифрация траффика до сокс сервера, собственные технологии туннелирования траффика!
Сверхнадёжная защита IP и абсолютно всех соединений без приложения VPN
Возможность защищённого соединения с сокс серверами включена на всех тарифах! Замаскировать или изменить ваш IP можно 2-я кликами мыши.

<b>Совместимо с Windows 2k/2k3/XP/Vista/Seven/Win8
Совместимо с MacOS, Linux, BSD (100% работоспособность через WINE)
Совместимо с любыми виртуальными машинами</b>

Безусловно САМЫЕ доступные расценки на безлимитный доступ при самом высоком качестве
Наше правило - больше приобретаешь - меньше платишь
Возможность выбора наиболее подходящего анонимного прокси сервера - фильтрация по маске
-IP Hostname Language Uptime Country City Region-
Неизрасходованные прокси не сгорают при истечении срока действия аккуанта.
ICQ бот на всех абсолютно тарифных планах!
<b>Профессиональная техподдержка</b>
Автоматическая оплата средствами популярных платёжных систем WebMoney , PerfectMoney и BITCOIN
Полностью Анонимный VPN Сервис
Доступ по защищённому https протоколу
<b>Всё что необходимо для получения доступа это зарегистрироваться и произвести оплату!</b>

<a href=http://0.00000007.ru/2#Tnkf6ZR4hs>Vip proxy</a>
__________
анонимные прокси программа
+не удалось обнаружить параметры прокси
вконтакте вход +на страницу обойти блокировку
покупка прокси

13 DorogiKRDm DorogiKRDm | E-mail | 24. srpna 2017 v 8:31 | Reagovat

<a href=http://rrr.regiongsm.ru/33>
<img>http://rrr.regiongsm.ru/32 </img>
</a>
Благоустройство и асфальтрование в Краснодаре и г.Крымск. Решение любого вопроса по асфальтоукладке и дорожным работам. Точно в срок

Подробнее... Благоустройство-Краснодар.РФ   ... +7(861) 241 2345
___________________________
благоустройство родника смета
федеральный закон 131 об общих принципах благоустройство
озеленение и благоустройство краснодарского края
ооо благоустройство саратов вакансии
благоустройство диспансеров

14 PeterdUs PeterdUs | E-mail | Web | 25. srpna 2017 v 17:10 | Reagovat

“Adoro viaggiare in Segway”. Il modo migliore per cadere in amore con Verona in nessun tempo!
Quando si dispone di un breve tempo a coprire una citta, questo e un ottimo modo per farlo. Mi e piaciuto molto il nostro tour e guida. L'audio e stato un po' difficile, ma la guida li ha tenuti lavorando. Quando il suo caldo, questo e un ottimo modo per andare in giro e stare un po' fredda. Verona e una citta facile accesso per segway intorno. Abbiamo visto tutti i principali siti e ci hanno dato una buona sensazione per il layout della citta. Siamo stati in grado di tornare a pochi posti il giorno successivo per un po' di tempo.

https://www.regiondo.it/segway-historic-tour-in-verona

<b>Book Now</b> ''' http://segwayverona.com/

https://eu5.bookingkit.de/onPage/detail?e=2202759fc95947e409b3435a7ae87161&preview=true&lang=it

15 AlysonSmv AlysonSmv | E-mail | Web | 8. října 2017 v 23:59 | Reagovat

My friend and I went camping the other day. It was a horrible experience, as he wouldn't let me sleep all night. He kept talking about random things and cried about his wakefulness. I totally told him to <a href=https://www.snowdonrailway.co.uk/phpunit/tramal-gotas-para-que-sirve>interaction</a> and deal with it.

16 AlysonJrw AlysonJrw | E-mail | Web | 11. října 2017 v 14:43 | Reagovat

http://neptune.blackplanet.com/Maximillian451/message/13665099

17 Dol77larPymn Dol77larPymn | E-mail | 15. října 2017 v 18:56 | Reagovat

Были заплачены деньги 6000 за покупку базы данных и просто швырнул. с другого аккаунта к нему обратились, уже специально на 100р была сделка на выборку и тоже швырнул.

непорядочный гандон. кинет 100р%

Телеграм  @japoshka кидальная дешевка

18 MIALzr MIALzr | E-mail | Web | 18. října 2017 v 19:05 | Reagovat

https://david8812.livejournal.com/52275.html

19 BethanyHdw BethanyHdw | 21. října 2017 v 5:19 | Reagovat

Oh God. I don't know what to do as I have Lots of work to do next week summer. Plus the university exams are coming, it will be a disaster. I am already being nervous maybe I should <a href=https://youtu.be/IaofTkZqtXM>here</a> to calm down a little bit. Hopefully it will all go well. Wish me luck.

20 AlysonUqr AlysonUqr | E-mail | Web | 21. října 2017 v 21:40 | Reagovat

http://juegosfriv.eu/profile/btfreyes066.html

21 BethanyVxe BethanyVxe | E-mail | Web | 26. října 2017 v 10:18 | Reagovat

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6321282188855873536

22 BethanyUkj BethanyUkj | 29. října 2017 v 20:37 | Reagovat

Oh God. I don't know what to do as I have a lot of of work to do next week semester. Plus the university exams are close, it will be a stretch. I am already panicking maybe I should <a href=http://www.gamestockade.com/profile/72703/donnellioi4>here</a> to calm down a little bit. Hopefully it will all go well. Wish me luck.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama